Xong Mẻ Hành Phi

1 1  
Xong Mẻ Hành Phi!
Kẻ này mẻ Cuối rùi!Ai ăn thì ăn nốt nhé! Làm cái này vất vả mất Thời Gian với cùng! Nhưng muốn sạch sẽ là fai như vậy! Mua máy thái hành về làm cũng Ko ngon được đâu! Như Yến là Yến thấy thế(máy thái dày quá thì phải)
Mai làm bữa Xôi Gà hành Phi ăn cho đã Hành này hơi bị xịn! Phi bằng dầu Lạc với mỡ lợn sạch!
Giá 30k 1 Lạng
Số lượng có hạn!
Mai e vẫn bán Pizza Bình thường nhé cả nhà
See Translation