Xin lỗi nhưng mà khách nhà em thông cảm

Xin lỗi nhưng mà khách nhà em thông cảm, cả khách buôn cả khách lẻ, lấy hàng tránh cái giờ từ 5h30 chiều đến 8h tối , và 11h30 đến 1h trưa. Bao nhiêu lần oái ăm cái giờ đó rồi. Đã biết nhau bận giờ đó còn cứ cao su giờ giấc. Suốt ngày ấm ức khóc lên khóc xuống rồi đấy!