Xã hội đầy dối trá và bất công

Xã hội đầy dối trá và bất công. Bạn là cơ đốc nhân , bạn nên cho xã hội sự Hy Vọng nơi Jesus.
Vậy mà bạn yên lặng ….. rồi không dám nói lên LẼ THậT của Chúa cho xã hội này .
Nhưng khi biết anh chị em mình lên án cái sai trái ,dối trá của xã hội. Bạn nhảy vào comment đủ điều.
Vậy theo bạn , Chúa có muốn bạn đồng công với Ngài để cho xã hội tốt đẹp không?
Hay bạn muốn Chúa hủy diệt sự dối trá này càng nhanh càng tốt.
Nên nhớ mọi sự, mọi việc Ngài làm được, nhưng Ngài muốn bạn cùng làm việc với Ngài. Đó là ân huệ