Vụ việc cô giáo Nguyễn Hoài Thu

Vụ việc cô giáo Nguyễn Hoài Thu, là một trong những việc mà tiếng nói của báo chí, và mạng xã hội đã mang lại “công lý” cho nạn nhân. Từ chuyện bị “cách chức” hiệu trưởng vì chống tiêu cực, cô Thu đã được phục chức, nhiều người bị kiểm điểm…
Nhưng đó chỉ là sự đối phó bề ngoài của huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Ví dụ kẻ sai phạm nhiều nhứt là Huỳnh Minh Tâm, Trưởng Phòng GD, thi vẫn được tiếp tục nhiệm kỳ, dù đã… 17 năm làm Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, tức làm sai các chỉ thị về việcmột cá nhân ngồi đến quá 2 nhiệm kỳ. Đơn giản ông ta có những mối quan hệ họ hàng, ruột thịt trong lãnh đạo tỉnh này.
Cô Thu nói với tôi, cô đã cố gắng hết sức, nhưng trong cái cơ chế này, có khi cô thật sự mệt mỏi