Viện bảo tàng rất nên ghé ở các thành phố lớn là Museum of nature and science

Viện bảo tàng rất nên ghé ở các thành phố lớn là Museum of nature and science, đặc biệt khi bạn là fan của series “Night at the Museum” và có nguyên 1 buổi chiều rảnh rỗi. Selfie xong mới thấy từ người vượn nguyên thuỷ đến Homo sapiens chỉ là 2 bước chân, và để quay lại thì còn gần hơn nữa, haizzz…