VÌ SAO 2 LÍT #DẦUDỪA CHỈ CÓ 1

VÌ SAO 2 LÍT #DẦUDỪA CHỈ CÓ 1.8KG
Người ta thường lấy trung bình khối lượng riêng của dầu là 0,8g/cm3. Nếu coi khối lượng riêng của Dầu Dừa là 0,8g/cm3 = 0,8kg/lít thì 1 lít Dầu Dừa sẽ có khối lượng là 0,8 kg
Tuy khối lượng riêng của Dầu Dừa không hoàn toàn chính xác, nhưng chắc chắn khối lượng riêng của Dầu Dừa nhỏ hơn của nước ( Dầu Dừa nổi trên nước), nên khối lượng 1lít Dầu Dừa không thể là 1kg
See Translation