Về quê minh mùa lũ đây eli trần Eli Trần lan hậu thuý Thu Trần Duong Thai Duongthaison tú Ngân Thu Dương hà thu Hà Thu Dương huy Thong Duong Huy Giang Le nga dương Đăng Hiền giang mai beo Beo Xjnh hiền anh dương huế duong

1  
Về quê minh mùa lũ đây eli trần Eli Trần lan hậu thuý Thu Trần Duong Thai Duongthaison tú Ngân Thu Dương hà thu Hà Thu Dương huy Thong Duong Huy Giang Le nga dương Đăng Hiền giang mai beo Beo Xjnh hiền anh dương huế duong
See Translation

Comments are closed.