Vào ngày 20 – 06 – 2017 Cục Thuế Thành Phố Hà Nội đã gửi tin nhắn thông báo cho hơn 13 ngàn chủ nhân các tài khoản có kinh doanh trên Facebook về việc họ phải đăng ký nộp thuế qua internet

Vào ngày 20 – 06 – 2017 Cục Thuế Thành Phố Hà Nội đã gửi tin nhắn thông báo cho hơn 13 ngàn chủ nhân các tài khoản có kinh doanh trên Facebook về việc họ phải đăng ký nộp thuế qua internet ! Cho tới giờ này (21-06-2017 ) mới chỉ có duy nhất 1 người ( chủ nhân tài khoản Facebook có kinh doanh , quảng cáo trên trang mạng xã hội này ) đến trụ sở thuế ở Hà Nội để đăng ký thủ tục nộp thuế , nhận tư vấn nộp thuế qua internet… Tôi nhận thấy đây là một việc làm áp đặt, tuỳ tiện, thiếu cơ sở pháp lý và không rõ ràng… Chúng ta biết rằng Facebook là một trang mạng xã hội miễn phí không phải do nhà nước CSVN làm chủ – do đó họ không có quyền thu thuế Facebooker ! Nếu muốn thu thuế CSVN cứ làm việc với Facebook! Vấn đề này không liên quan trực tiếp đến Facebooker ! Người dùng Facebook hàng tháng đã phải chi trả tiền thuê mướn đường dây internet, tiền dịch vụ 3 G và nhiều phương tiện truyền tải thông tin khác…. Mặt khác – thực tế hiện nay ở Việt Nam bất cứ mặt hàng nào xuất hiện trên thị trường có tính chất kinh doanh đều đã bị nhà nước CSVN đánh thuế – ngoại trừ những món hàng được miễn thuế ! Khi ship hàng trên Facebook , rồi thông qua bưu điện, hải quan… CSVN cũng đã thu thuế và buộc người đăng ký chuyển phát phải đóng lệ phí rất cao – so với mặt bằng thu phí chuyển phát trong khu vực Đông – Nam – Á ! Rõ ràng động thái vừa qua của Cục Thuế Hà Nội là áp đặt, tuỳ tiện, mù mờ và cửa quyền… không thể chấp nhận ! PXQ 21-06-2017
See Translation