Tuyệt vời quá anh Thanh BC

Tuyệt vời quá anh Thanh BC! Nếu tất cả các gian hàng và người tham gia đều nhận được thông điệp và duy trì tinh thần này thì sẽ tạo ra thay đổi vô cùng lớn!
——
Tiêu chí xét duyệt các gian hàng và các hỗ trợ của BTC cho các gian hàng nhằm đảm bảo một hội chợ vì môi trường một cách tuyệt đối.
Nói KHÔNG với :
– Chất hóa học, gia vị tổng hợp
– Bột căn ( bột thường làm đồ giả chay)
– Bát, đũa , cốc, thìa . . . 1 lần và đặc biệt không sử dụng túi nilong 1 lần.
Tết chay Vu Lan