Tức sữa

Tức sữa, gọi n dậy bú n nhìn tí xog thở dài …
Xog vừa bú vừa ngủ gật mãi ms bú xog …
R n lăn ra n ngủ đúg kiểu ” chị m xog việc r Nhinh ạ, để yên cho chị ngủ đi chị mệt r, chị ngất đây m muốn lzi chị thì làm” …
Ch đói thì bày đặt chảnh cún …
Thế xog đêm mà đói thì lại gào mồm lên ý …
– Shmily –