Trym không xương muôn đường lắt léo

Trym không xương muôn đường lắt léo
Xểnh ra là vắt vẻo linh tinh
Nhân gian ngán nỗi đoạn tình
Lúc dài lúc ngắn lúc phình lúc co…
Khoa khảo cổ hé cho sự thật:
Thiếu cạnh tranh tiêu mất cả xương
Thương thay những kẻ liệt dương
Chỉ mong có lại khúc xương thuở nào…