Trường Schumacher có khóa Thạc sĩ về Ecology and Spirituality

Trường Schumacher có khóa Thạc sĩ về Ecology and Spirituality, trong đó có cả môn Cosmology, Magic and Divination : )) Ngầu gì đâu.
Trường sinh hoạt theo kiểu cộng đồng, nghĩa là cả sinh viên và staff đều được phân công các nhiệm vụ chung trong ngày. Trường có phòng thiền, có canteen phục vụ đồ organic vegetarian, rau lấy từ vườn permaculture của trường luôn.
Thầy Satish Kumar là co-founder của trường. Hồi đầu cứ nghĩ ngoài khóa MA về Environment ở UPeace thì không muốn học khóa nào khác, bây giờ có vẻ như có thêm lựa chọn rồi : ))
https://www.schumachercollege.org.uk/…/ma-ecology-and-spiri…