Trước tiên

1  
Trước tiên, hãy thực hiện 21 ngày liên tục… để bắt đầu một thói queb mới nhé.
Chúc Chiến Binh Đại Bàng thành công
See Translation