Trong dăm ngày lạc chôi bát

Trong dăm ngày lạc chôi bát-uộc:
– Ai bị chửi tung tóe, hehe, ráng nghe cho quen.
– Ai ủn Beo hay bị Beo ủn mau chóng add nhau lại, có nhời cảm ơn trước vì bị làm phiền.
– Ai Beo xin kết bạn và đã chấp nhận, đến đây thì ở lại đây, lộn xộn tính sau.
CẨN BÁO