Trích dẫn: “Hãy chung tay vì một Việt Nam thịnh vượng”

Trích dẫn: “Hãy chung tay vì một Việt Nam thịnh vượng”. Thay vì nói về thực phẩm bẩn hãy nói về thực phẩm sạch, thay vì chống thực phẩm bẩn hãy bảo vệ thực phẩm sạch. Cái sạch lên ngôi, phát triển và trường tồn thì cái bẩn sẽ biến mất. Quy luật đào thải của tự nhiên. ^^
See Translation