Trầm mới bung nhõn có 2 mống

Trầm mới bung nhõn có 2 mống, TBS mới xoè được hơn nửa thôi mà đã ngào ngạt hết cả ban công :))
Thế mới biết sao các đại thánh lan khủng kia toàn bị…viêm màng mũi, nhề các đại thánh Nguyen Thanh Quang, Nguyễn Thu Dung, Hà Râu, Dung Tran, Khue Ngoc Le, Hoa Tientinh, Lan Nguyen Le, Phạm Khánh Toàn, Tung Dinh, Hoàng Ngọc Phong :))