Trải qua hơn 15 năm rồi nhưng những cảm xúc và hình ảnh như thế này của những vị khách đến từ khắp nơi vẫn luôn tác động sâu sắc đến mình

Trải qua hơn 15 năm rồi nhưng những cảm xúc và hình ảnh như thế này của những vị khách đến từ khắp nơi vẫn luôn tác động sâu sắc đến mình. Đem lại cảm hứng và cả tầm nhìn.
Cảm ơn và hết sức trân trọng tình cảm yêu mến của các anh chị.
Chúc anh chị Dean Nguyễn sẽ thực hiện ý tưởng “Little Viet Nam” thật thành công !