“Trai bỏ tiền: Ngu gì không mua”

“Trai bỏ tiền: Ngu gì không mua”!!!
Bạn nào bán hàng cho phụ nữ thì xem hình sau của LanMaster nhé.
Doanh nhân, Marketers nếu hiểu hành vi, “sự thật bên trong” của khác hàng thì tha hồ mà bán…
Đón xem livestream lúc 7:00 tối nay: buổi 2 về Marketing, theo giáo trình “Principles of Marketing”, tác giả GS Philip Kotler, GS Gary Amstrong, ấn bản thứ 17, xuất bản 2017.
Thân ái
LMC