Tôi và hắn đã gặp nhau từ 35 năm trước

Tôi và hắn đã gặp nhau từ 35 năm trước!
Mắt nhìn cùng một hướng
Ta giữ hắn bằng cái đầu
Hắn giữ ta bằng trái tim
Gắn kết bằng những nguời con
Và tình tài cùng trách nhiệm
Chẳng mấy nhìn nhau nên không mấy giận hờn
Vậy nhưng: khá ổn hi hi
Cảm ơn vũ trụ bao la và tất cả mọi nguời yêu dấu trên thế gian này!
CON YÊU VÀ LUÔN NHỚ BỐ!
See Translation