Tôi thích tiếp xúc và làm việc với những người giỏi và có kinh nghiệm vì họ giúp tôi học hỏi và hoàn thiện bản thân

Tôi thích tiếp xúc và làm việc với những người giỏi và có kinh nghiệm vì họ giúp tôi học hỏi và hoàn thiện bản thân.
Tôi thích nhìn người khác hạnh phúc vì đó là động lực để tôi phấn đấu.
Có câu gần đèn thị sáng. Hy vọng càng ngày mình càng sáng ra cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!