Tôi luôn nhớ những ân tình của tất cả anh chị em bạn bè giúp đỡ mình

Tôi luôn nhớ những ân tình của tất cả anh chị em bạn bè giúp đỡ mình. Luôn luôn nhớ.
Cho H một chút thời gian rồi mọi thứ sẽ khác biệt. <3. Năm nay sẽ là năm của bứt tốc ra ngoài lãnh thổ VN và kéo theo anh em 9x đi. Xin lỗi và cám ơn tất cả ACE. p/s: Bức ảnh cũ đầu năm dương lịch. ════════════ Hoan Value (Luôn chia sẻ vì người trẻ). T/ tin cá nhân: http://goo.gl/sFe1wy.