“Tôi đến với lũ trẻ không vì một chút ý đồ nào sâu xa

“Tôi đến với lũ trẻ không vì một chút ý đồ nào sâu xa. Đơn giản chỉ gói gọn trong 2 chữ thôi: Tình thương”.
“Tôi luôn chú trọng dạy nhân cách cho học trò hơn là dạy chữ. Vì chúng ta học cả đời chung quy cũng chỉ là học cách làm người”
—-
Tôi cũng vậy, cũng đến với bọn trẻ chỉ đơn giản bởi 2 chữ tình thương.
See Translation