Tiễn nhanh em nhẫn kim cương thiên nhiên mua 1200$ + tax

1 1 1 1  
Tiễn nhanh em nhẫn kim cương thiên nhiên mua 1200$ + tax , ship về vn gần 30 triệu giờ thanh lý giá bèo 16.800.000
Viên chủ 3.9ly, kết halo full các viên kim tấm mỗi viên trên 1.2ly có thẻ quốc tế + sổ kiểm định GIV
See Translation

Comments are closed.