Thiệt tình là mình có vẻ hứng thú với cái bài thuốc Đông Y hơn

Thiệt tình là mình có vẻ hứng thú với cái bài thuốc Đông Y hơn. Vì cảm thấy nó lành vì ko có tac dụng phụ j cả. Lưu cho con. Cố gắng nuôi con hạn chế thuốc tây hêt sưc có thể vì mẹ nó đã là một hậu quả sống vì bị chuốc thuốc tây.
See Translation