Tết lại đuổi đến đít rồi mà công việc ngổn ngang quá

Tết lại đuổi đến đít rồi mà công việc ngổn ngang quá! Giữa nơi cảnh đẹp người vui mà lòng thấy bộn bề! Haizza…
THÁNG CHẠP
Vấp chân vào tháng Chạp
Giật mình sắp tết rồi
Hoa đào rơm rớm nụ
Ai, vẫn còn ngược xuôi
Thoắt chốc bao khôn dại
Đời toàn điều phù hoa
Cúi nhìn giày lữ thứ
Bụi, cũng của người ta
Thở dài như hoài niệm
Thật gần hay rất xa
Có cách nào đi tắt
Tháng Chạp khỏi cần qua…