Tập thể lớp G (1979

Tập thể lớp G (1979-1982) PTTH Ba Đình ( Chu Văn An) đến thăm cô chủ nhiệm Trần Thục Oanh. Kính mong cô khỏe mạnh, vui vẻ cùng con cháu.
Năm nay hân hạnh chào đón bạn Nguyễn Ngọc Thuần và Hoàng Thị Minh Thái từ Sài Gòn bay ra nhập hội…:D