TẠM BIỆT “GẠO NẾP GẠO TẺ”

TẠM BIỆT “GẠO NẾP GẠO TẺ”.
Minh Cao chính thức chia tay dự án “Gạo nếp gạo tẻ”.
Xin lỗi anh chị em diễn viên và ê-kíp, Minh đã không đồng hành với anh chị em đến cuối chặng đường.
Chúc mọi người ở lại tiếp tục làm việc vui vẻ và thuận lợi.