Sứ mệnh cuộc đời bạn có thể là 1 điều gì đó to lớn như: thay đổi thế giới

Sứ mệnh cuộc đời bạn có thể là 1 điều gì đó to lớn như: thay đổi thế giới…
Nhưng cũng có thể đơn giản là đến với thế giới này, rồi để lại trong trái tim 1 ai đó một cảm xúc … khó quên..
Làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn ngày hôm qua.
Vậy thôi, cũng là một sứ mệnh lớn lắm rồi!