Sáu năm học lớp Văn gần hết 3 năm đại học trong cái môi trường mà mấy ông bạn đểu hay gọi là “âm thịnh dương suy” tưởng rằng mình là người hiểu nửa kia của thế giới nhất

Sáu năm học lớp Văn gần hết 3 năm đại học trong cái môi trường mà mấy ông bạn đểu hay gọi là “âm thịnh dương suy” tưởng rằng mình là người hiểu nửa kia của thế giới nhất. Nhưng rồi càng tìm hiểu về họ thì càng thấy mông lung và càng thấy họ khó hiểu. Thôi thì mùng 8/3 cũng chúc nửa thế giới vui vẻ xênh đẹp và hạnh phúc ( đơn giản vậy hoy k quen sến)
P/s: Ảnh chộp được về hình ảnh người phụ nữ Việt