Sắp về nhà với mẹ rồi

1  
Sắp về nhà với mẹ rồi. Sài Gòn ơi. Gắn bó vs nhau đc 4năm rồi đi đâu ta cũng tìm đến mi. Nhưng chắc lần này ta đi sẽ khó gặp lại lắm.. Lại vẽ thêm 1đường mới cho tương lai chắc ta nhớ mi lắm.. Nhất là những người thân trong đây. Họ đã yêu mến thương ta hết lòng cũng như ta đối vs họ v? Sẽ Thương và nhớ tất cả nhìu lắm ❤❤.
See Translation

Comments are closed.