Sắp tới mình có nhiều dự án nên không bọc sách nữa

Sắp tới mình có nhiều dự án nên không bọc sách nữa. Như đã hứa, mình sẽ tặng lại máy bọc sách cho 1 đội, nhóm tình nguyện để bọc sách gây quỹ, điều kiện là sẽ trích 30-50% số tiền để góp vào quỹ hoạt động của đội. Bạn nào biết đội nhóm tình nguyện nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn cách bọc sách từ A – Z.
See Translation