Sáng đưa vợ đi khám bệnh

Sáng đưa vợ đi khám bệnh. Đến phòng khám tư bác sĩ Thắng. Được vợ bác sĩ cho hai con mình gói bánh. Các con nhận xong cảm ơn cô. Thì cô nói nhà cúng nhiều bánh lắm. Mình xin gởi lại và bắt đầu nói về lý do tại sao mình không cho con mình ăn gói bánh cô cho. Cô nhận lại và cho 2 đứa 2 gói C. Mình bắt đầu nói về Chúa Jesus cho cô. Còn vợ thì đang siêu âm trong phòng. Cô vợ Bác sĩ nói lần đầu tiên nghe về Chúa Jesus. Cô cười . MÌnh xin hỏi cô một câu hỏi : Vợ Chồng cô là bác sĩ và dược sĩ . Theo cô sự chữa lành đến từ đâu ? Ai là Đấng chữa lành ? Cô không trả lời. mà hỏi lại mình : Thế em làm nghề gì? Em là người nói về sự cứu chuộc của Chúa cho mọi người.
có nhiều người chưa ra đời đã chết ( qua đời) trong bụng mẹ.
có nhiều người ra đời rồi sống một thời gian chết được gọi là qua đời.
sau khi qua đời em nói có một số người sẽ chết đời đời trong hỏa ngục vì khước từ sự cứu chuộc của Chúa Jesus trên cuộc đời mình.
Vợ ra khỏi phòng khám với căn bịnh viêm dạ dày. Lấy thuốc ra về. Mình nói cô dược sĩ. hãy suy nghĩ và hẹn gặp lại cô. Lấy thuốc xong chở vợ con về. Cảm tạ Chúa em đau mà anh vẫn có cơ hội chia sẽ về Chúa Jesus cho vợ bác sĩ khám em. Đó là điều quí giá của cuộc sống. tận dụng cơ hội và thì giờ có cần để chia sẽ về Jesus cho người mà Ngài cho mình có cơ hội chia sẽ.