Pony nghĩ bố có thể bấm được những số ở trên cao vì bố có đôi giầy lớn hơn của Pony rất nhiều

Pony nghĩ bố có thể bấm được những số ở trên cao vì bố có đôi giầy lớn hơn của Pony rất nhiều. Đấy là lý do Pony quyết tâm đi giày của bố, dù di chuyển khá vất vả và nhiệm vụ được giao chỉ là bấm tầng 1.
Người lớn chúng ta hóa ra nhiều khi cũng suy nghĩ như con trẻ, chỉ khác là chúng ta thay đôi giày bằng những thứ khác mà thôi… Nguyen Hong Nga