Nhiều người buôn bán khôn và thông minh quá

Nhiều người buôn bán khôn và thông minh quá!!! Cứ lúc nào cần 2 3 tháng chạy qua lấy 1 2 thứ , xong vẫn muốn để giá buôn. Lấy buôn 1 thỏi son lại còn free ship! thỉnh thoảng hỏi check giá như đúng rồi. Đặt hàng thì không cọc, mình chỉ dặn thôi chứ đã bảo lấy thật đâu………………..Và màu ế thì mang sang đổi lấy màu đẹp cho dễ bán. Dạ khôn thế bao giờ mới nghèo !!!!!!!!!!!!!!