Nhắc lại để nhớ: Chỉ có những kẻ vô sỉ

Nhắc lại để nhớ: Chỉ có những kẻ vô sỉ, ăn cháo đá bát, bọn văn nghệ sĩ nửa mùa như “nhà văn” Nguyên Ngọc, “nhà thơ” Nguyễn Duy, “nhà văn” Lê Hoài Nguyên (tên thật là Thái Kế Toại, nguyên Đại tá công an, công tác tại A.25), “nhà văn” Phạm Xuân Nguyên, Mỹ Khanh, Hoàng Hưng, “nhà thơ” Bùi Chát, TS Nguyễn Quang A mới lấy tiếng cười để giễu cợt những người đã hy sinh vì đất nước này!
See Translation