Nhà kê tóa

Nhà kê tóa, giờ mới bít VSCO là je`
Anyway, quy trình của nháy thời di động hiện giờ là:
1. Chộp bằng #sonyalpha
2. Chuyển file qua wifi sang #note3
3. Post-process bằng #VSCO
-> khoảng 5p ra sản phẩm lol
P/S: xí zai như mình muh cũng có thể nhuộm màu phong cách thì cần rất cẩn thận và giảm kịch kim expectation trước khi gặp ai quen trên Fb nhé các mẹ =)))