Nhà e có mèo ăn như chó

1  
Nhà e có mèo ăn như chó, chó thì ăn như thỏ mà thỏ thì ăn như lợn. Chó ji mà ăn cọng rau muống sống rau ráu ra ạ!
See Translation

Comments are closed.