Nhà dột từ nóc thì lo mà lợp cái nóc

Nhà dột từ nóc thì lo mà lợp cái nóc; cứ lo lấy cái thau hứng rồi bảo cái thau bị lủng… Đại cuộc đâu có nằm trong những cái linh tinh mà cứ xỉa vào ấy để nhìn. Ối trời ơi! Ta chán từ cái đầu cho đến cái đit… mà sao cứ đưa mông cho người ta ngắm hoài thế không biết! Chán chường!