Nghĩ gì hôm nay nhỉ:

Nghĩ gì hôm nay nhỉ:
1. Ai viết gì thì viết, nói gì thì nói, làm gì thì làm, hễ cứ đụng đến dân tộc và đất nước Việt Nam thì liệu hồn, lòng yêu nước và ý chí bảo vệ độc lập dân tộc luôn có thừa trong huyết quản của mỗi người Việt đích thực.
Ai đó định đặt lợi ích cá nhân, dòng họ, nhóm… lên trên lợi ích dân tộc chẳng sớm thì muộn sẽ bị vạch mặt chỉ tên và thất bại.
2. Thi 9 điểm 3 môn, 3 điểm 1 môn nghĩa là dưới trung bình. Vì thiếu sinh viên nên phải chọn cách hạ điểm.
Lỗi đâu tại các trường vì họ phải tự chủ, nếu không có người học thì tiền đâu trả lương thầy cô. Vậy trường sao lắm thế, đó là vì một thời gian được mở ồ ạt, loạn trường ĐH, lượng thầy cô tuyển mới tăng lên, giờ tự nhiên đuổi họ à. Nếu cứ như cơ cấu cũ thì ít trường, lượng thầy cô và sinh viên phù hợp nhu cầu của ngành, sinh viên ra trường mói có việc làm và ngành sư phạm không bị thừa mứa. Lỗi này rõ ràng là tại tầm nhìn và chiến lược của cấp quản lý ngành được, hậu quả thì cơ sở chịu trận.
Quay lại việc 3 điểm 1 môn. Theo tôi dứt khoát đã học làm thầy cô thì ít nhất phải có học lực từ trung bình khá trở lên, vì học lực liên quan đến các kỹ năng, khả năng nhận thức, vốn tri thức khác, nhân cách mà thầy cô cần có để sau này tự tin dạy người. Dưới mức trung bình thì quả thật đáng lo…
Vì lợi ích trăm năm, liệu có nên ngừng tuyển sinh 1 đến 2 năm để “tiêu” bớt số sinh viên ra trường tồn đọng. Trong thời gian đó, quĩ giáo duc vẫn trả lương thầy cô và thời gian đó sẽ là lúc ngành cùng các cơ sở giáo dục đại học tập trung củng cố hoàn thiện chương trình, học liệu, bồi dưỡng giáo viên cho đạt yêu cầu của thời kỳ mới.