Ngày trước nghĩ đơn giản lắm

Ngày trước nghĩ đơn giản lắm, chả muốn có chút gì lợi dụng trong những tình cảm gọi là bạn bè, anh em, chiến hữu.Tự dưng thấy sai sai, lợi dụng khác biết tận dụng các mối quan hệ, mà hình như từ trước tới giờ bị nhầm hai khái niệm này! Biết đâu như thế lại gần gụi và cùng nhau phát triển hơn :3