Nếu trên đời không có sự tồn tại của tình yêu

Nếu trên đời không có sự tồn tại của tình yêu ..!!!
#Liveshow_Hiếu CHUYỆN TÌNH TÔI HÁT
– Phần 1 : https://www.youtube.com/watch?v=8i85qEva0_Q
– Phần 2 : https://www.youtube.com/watch?v=4ZoifxCd97g
#Team Ho Quang Hieu
Tổng Đạo diễn : Tui
Đ D hình ảnh : Hoàng Huynh
Quay phim : Một đống
Thiết kế cảnh : Tuấn Thanh Nguyễn