Năm nay Noel của Ben Bill hơi bị hoàng tráng nà

Năm nay Noel của Ben Bill hơi bị hoàng tráng nà. Ông ngoại xach về cây thông với dàn hợp xướng tưng bừng. Ben háo hưc lắm. 2 ông cháu lăn xăn trang trí cả buổi, xong xui ông bà cháu tự xướng đủ kiểu. Phần ba dắt đi chơi 2,3 lần. Phần mẹ cũng xong 2 vớ quà to cho 2 em. Lại còn đc về Nội đi đám đi chơi tung tăng. Mai về tip tục khui quà nhé Ben.☃☃☃
See Translation