Muốn thành “tử tế” vì dân

Muốn thành “tử tế” vì dân
Hãy quay lại dọn đống phân của mình
Là tên Vĩnh Ái, họ Huỳnh
Đã mưu chiếm chiếm đảo, đã rình voọc, chim
Bây giờ nó lại diệt phim
Đem ngàn nghệ sỹ nhấn chìm đáy sông
60 năm ấy bằng không
Biến thành cát sỏi trong lòng thế gian
Lũ người “tử tế” gian tham
Đuổi người chiếm đất quen làm bao năm
Nhưng giờ mới thấy hờn căm
Chó cắn áo rách, lợn nằm giường son
Sơn Trà voọc vẫn lon ton
Thuỵ Khuê nghệ sỹ không còn lối đi
Một mình, một cõi, một khi
Một thân đói rách lấy gì cứu nhau
Chỉ còn một chút lời đau
Cho người “tử tế” ngẫm sâu vạn đời!
Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như chiếc ghế, đậu rồi lại bay…
19-9-2017
(Chép từ FB. Đỗ Minh Tuấn)