Mười hai năm trước

Mười hai năm trước, khi tôi còn là một trẻ trai. Gặp Phạm Phương Thảo, tôi cưa mạnh mẽ!
Giờ thì con gái tôi 11 tuổi chuẩn bị vào lớp 5, thi thoảng cô ấy nhổ giùm tóc bạc. Cô ấy nói: Bố rất đàn ông, rất tuyệt!
Ơn Trên biết bao!