Mưa to gió lớn nên ngồi mần cho hai nàng

1 1 1  
Mưa to gió lớn nên ngồi mần cho hai nàng
Ruốc cá hồi, hấp phần xương cá, xong nhặt xương sạch sẽ, rồi cho lên chảo rim vs mắm( hoặc tương ofuko) vừa rim vừa lấy đũa đánh nhỏ phần thịt ra. Vậy là hai bạn được phần ruốc cá ngon mặn vừa mà k sợ độn vs đậu tương.
Canh mùng tơi vs đầu cá, đầu cá hấp lên xong nhặt bỏ xương lấy phần da và thịt trên đầu, nước canh béo béo ngon ngậy cực.
See Translation