Morning tuần mới

Morning tuần mới.
Xôi đậu xanh nấu bằng micro wave xơi cùng xúc xích Đức đu càng máy bay.
Tân cổ dzao dzuyên mọi nhẽ.
Xơi một nhát, no nguyên ngày tha hồ cống hiến cho dza đình và xã hội.
8 phút được đĩa xôi ngon bổ rẻ. Hí hí.