M̀ời các bạn đọc lại các lời còm tranh luận giữa lqn và hai anh TRẦN NGUYÊN PHONG ( ký tên T Giao chỉ ) và CHẾ CẨM BÌNH

M̀ời các bạn đọc lại các lời còm tranh luận giữa lqn và hai anh TRẦN NGUYÊN PHONG ( ký tên T Giao chỉ ) và CHẾ CẨM BÌNH . và mơi nhất có một ánh người HOIAN có tên là TÂN HÙNG DƯƠNG ,hôm nay , ( tức là đang sống tại hoian thời điểm 2017 ) ,thày lay , dạy khôn LQN , và lqn đã viết lời bình ,
Mời các bạn đọc cho biết , khoảng cách giữa hai thé hệ NGƯỜI HOIAN , năm xưa và người HOIAN hôm nay ,tuy không điển hình nhưng là một xác xuất,một con số để thống kê cho mai hậu .
Xin lỗi,tôi không có ý gì với những người HOIAN tử tế và có học vấn trước và sau 75 .trừ nhân vật TÂN HÙNG DƯƠNG , trong trang fb của tôi hôm nay .
=====================
về nhân vật lsu này .
Rất cám ơn
See Translation