Móa ơi

Móa ơi, con cá mập nào đã cắn cáp nhà tôi rồi? Các cụ cao thủ xem giúp cho quẻ, laptop k vấn đề gì, mạng đang chạy ro ro mà bỗng dưng tất cả các cửa sổ đang mở trong máy đều đồng loạt bị out và bắt khai lại mật khẩu, thế có phải là bị hack không?