Mình ít khi bị nhầm lẫn lắm

Mình ít khi bị nhầm lẫn lắm. Dù sửa hết lời bình hay thay ảnh. Thì mình đã thấy những câu chữ trước thì không thấy hết vì bung mạng thì cũng không lẫn đâu. Còn mình post bài hát chiều ý chỉ muốn nói là mình không quá u buồn hay trách nếu có đổi thay. Chứ không có ý như bài hát là đa tình hay gian dối. Thôi mình cũng không nói gì nữa. Cuộc sống mỗi người tự chọn cho mình một hướng đi. Chẳng vì cái bên ngoài mình post mà nghĩ mình nghĩ như vậy. Yêu còn không hết thương không hết và tin tưởng không vơi. Thì sao lại nghĩ xấu về người mình yêu cũng khá là lâu rồi. Giờ thì chia tay vậy đi? Câu hỏi chứ tôi chưa nói nhé. Mà nếu em định vậy rồi thì rút lại đi. Nếu không thì lúc nào đó em sẽ lại thấy tim em và tôi sẽ đau khi em biết tôi không bao giờ gọi bất kể 1 người nào là hư hỏng. Hay này nọ. Vì tính tôi nó vậy. Câu chuyện lúc trước tôi kể em biết rồi. 30 cũng được, 17 cũng được – người thứ 17.
Nói ra- không phải tôi vẫn yêu người đầu tiên chỉ để em nhớ lại tôi là người có trái tim ra làm sao.
Cũng vậy em đang giận hết tin.. nhưng em sẽ biết không mấy..
Mà cũng không nói nữa
Chỉ biết anh yêu em
Và nếu em muốn đi vì em không thiếu người đợi mong thì em hãy đi – tôi cũng gợi ý chứ không nói nhé.
Thôi tôi không viết gì nữa cả.