Mấy hôm ốm nằm nhà

Mấy hôm ốm nằm nhà, lại nghĩ nhiều và có nhu cầu chép ra:
Nông nghiệp sinh thái không phải là độc canh và cơ giới hóa, dùng khoa học kỹ thuật để trồng rồi kinh doanh rau sạch, mà là khôi phục lại đất, khôi phục hệ sinh thái và tái kết nối với tự nhiên.
Năng lượng bền vững không phải là đổ xô đi mua xe điện mới, lắp năng lượng mặt trời, mà là tận dụng nắng gió dưới dạng thức sơ khai, hạn chế tối đa năng lượng tiêu thụ cả trực tiếp lẫn gián tiếp (năng lượng ẩn trong sản phẩm tiêu dùng và những món đồ nhập khẩu), quy hoạch và thiết kế những hệ thống sử dụng năng lượng một cách thông minh (ở đây theo nghĩa là phải dùng năng lượng càng ít càng tốt, theo kiểu lười : ) ).
Tiêu dùng bền vững không phải là cứ thấy cái gì đó có mác thân thiện môi trường hay trông ngầu ngầu kiểu chủ nghĩa tối giản là đi mua về, mà tốt nhất là ngay từ đầu không thật sự cần thì không mua, từ chối rồi đến tiết giảm, đến tái sử dụng rồi đến tái chế. Mà nếu tự cung tự cấp được nữa thì càng tốt.
Nếu không quay về bản chất cốt lõi, thì chỉ là thay đổi cách thức tạo ra vấn đề, thay vấn đề này bằng vấn đề khác, chứ không giải quyết được vấn đề, giống như rắn Hydra chặt đầu này mọc ra đầu khác…